thanhle_top.jpg, 9 kB
Trang chủ arrow Tiêu chuẩn TCVN arrow Tiêu chuẩn đóng gói
Tiêu chuẩn đóng gói thành phẩm
  • Tiêu chuẩn Việt Nam cho cao su SVR-3L

STT

Tên Chỉ tiêu

Tiêu chuẩn (TCVN)

Số hiệu

SVRL

SVR 3L

SVR 5

1 Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên ray 45mm, % m/m, không lớn hơn

6089:2004

0.02 max

0.03 max

0.05 max

2 Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn

6087:2004

0.4 max

0.5 max

0.6 max

3 Hàm lượng chất bẩn bay hơi, % m/m, không lớn hơn

6088:2004

0.8 max

0.8 max

0.8 max

4 Hàm lượng Nitơ ,% m/m, không lớn hơn

6091:2004

0.6 max

0.6 max

0.6 max

5 Độ dẽo đầu (PO), không nhỏ hơn.

6092-2:2004

35 min

35 min

30 min

5 Chỉ số duy trì độ dẽo (PRI), không nhỏ hơn

6092-1:2004

60 min

60 min

60 min

6 Chỉ số màu Lovibond, mâu đơn, không lớn hơn

6093:2004

4 max

6 max

-

7 Độ rộng giữa các mẫu, không lớn hơn

 

-

2 max

-


 
© 2018 The Homepages of Thanh Le Rubber Co., Ltd
THANH LE RUBBER Co., Ltd