thanhle_top.jpg, 9 kB
Trang chủ arrow Tiêu chuẩn TCVN arrow Tiêu chuẩn sản phẩm
Tiêu chuẩn sản phẩm
  • Tiêu chuẩn Việt Nam cho cao su SVR-10

STT

Tên chỉ tiêu

Tiêu chuẩn (TCVN)

Số hiệu

SVR 10

SVR 20

1 Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên ray 45mm, % m/m, không lớn hơn

6089:2004

0.08 max

0.16 max

2 Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn

6087:2004

0.60 max

0.80 max

3 Hàm lượng chất bẩn bay hơi, % m/m, không lớn hơn

6088:2004

0.80 max

0.80 max

5 Độ dẽo đầu (PO), không nhỏ hơn.

6092-2:2004

30 min

30 min

6 Chỉ số duy trì độ dẽo (PRI), không nhỏ hơn

6092-1:2004

50 min

40 min

 
© 2018 The Homepages of Thanh Le Rubber Co., Ltd
THANH LE RUBBER Co., Ltd